Technolgie, API ...

- programovací jazyk PHP

- databáze MySQL

- Nette Framework (pro rychlejší vývoj aplikací)

- CSS3 Flex  (moderní responzivní layout)

- jQuery (Javascriptová knihovna)

- posledních 8 let programujeme strukturou MVC (Model-view-controller) a
verzujeme (verzovací systém Git)

Při programování používáme vlastní framework intra :-), který nám umožní základní část aplikace vygenerovat.

 

Máme za sebou mnoho zkoušek a testů: Ruby, .net, python, Java.. Každý z těchto testů nám dal další zkušenosti. Okolo roku 2009 jsme se definitivně rozhodli používat pouze PHP/MySQL, ale s využitím zkušeností z ostatních jazyků - objetky, třídy, modely, contenty, views...Velkým důvodem pro zvolení uvedených technologií je vyšší počet a nižší cena PHP programátorů na trhu práce v našem okolí a lepší možnosti zaškolení.

 

KONTAKTUJTE NÁS


Dominik Debef, Dis.   dominik@webrex.cz     732 82 82 82

Bc. Michal Suchý       michal@webrex.cz        775 93 27 37

 

WebRex s.r.o.
Benešova 28
586 01 Jihlava
web@webrex.cz