FULL SERVIS ve prospěch zákazníků

Technolgie

Máme za sebou mnoho zkoušek a testů: Ruby, .net, python, Java.. Každý z těchto testů nám dal nové zkušenosti. V roce 2009 jsme se definitivně rozhodli používat pouze PHP/MySQL, ale s využitím zkušeností z ostatních jazyků - objekty, třídy, modely, contenty, views.

Při programování používáme vlastní framework, který nám umožní základní část aplikace vygenerovat. Naše technologie prochází neustálým testováním díky našim klientům a tak jej stále vyvíjíme a zdokonalujeme.

 


Využíváme tyto technologie:

 • programovací jazyk PHP
 • databáze MySQL
 • Nette Framework (pro rychlejší vývoj aplikací)
 • CSS3  (moderní responzivní layout)
 • jQuery (Javascriptová knihovna)
 • posledních 8 let programujeme strukturou MVC (Model-view-controller) a verzujeme (verzovací systém Git)

Základní vlastnosti :

 • naprostá individualizace systému
 • provázanost údajů a činností v systému
 • napojení na hlavní další programy (účetní programy)
 • automatizace rutinních prací
 • generování nabídek, poptávek, smluv
 • monitorované rozesílání dokumentů, faktur, nabídek
 • generování statistiky
 • automatické akce systému
 • výborné přizpůsobení dotykovým zařízením

Naše cíle:

 • maximálně zpřehlednit práci
 • zjednodušit a optimalizovat procesy
 • poskytnout statisktiky a dostatek klíčových informací pro vývoj
 • uspořit čas ve výrobě, v řízení projektů, zaměstnancům či online obchodům
 • minimalizace zapomenutých úkolů

 

KONTAKTUJTE NÁS


 

Dominik Debef, Dis. dominik@webrex.cz                       732 828 282    
Mgr. Zuzana Debefová zuzana@webrex.cz                         775 932 737    
       

                                                                                                            


 

Facebook Twitter LinkedIn

ProgramováníNaMíru.cz
Benešova 28
586 01 Jihlava
web@webrex.cz

Pobočka Praha
Českobrodská 35
190 12 Praha